Pressure Equipment Directive (PED)

Pressure Equipment Directive (PED) is een Europese richtlijn voor drukapparatuur waarvan de ontwerp procesdruk groter is dan 0,5 bar. PED is van toepassing op drukhoudende toestellen als tanks, ketels en veiligheids- en drukappendages. De richtlijn heeft als doel de kwaliteit te borgen, nationale wetgevingen te harmoniseren ter bevordering van het vrijhandelsverkeer en de veiligheid voor personen en omgeving te vergroten.

De huidige versie van PED is 2014/68/EU die op 19 juli 2016 van kracht werd. Voor die tijd was PED versie 97/23/EG van toepassing.

PED en CE-markering

PED stelt eisen aan de drukapparatuur en samenstellingen zoals een procesinstallatie. Deze eisen kunnen verschillen door bijvoorbeeld de hoogte van de druk, de hoeveelheid vloeistof of gas die horen bij de betreffende installatie. Met productnormen als  NEN-EN 13480, geeft de fabrikant invulling aan de PED die zelf niet voorschrijft hoe aan de eisen voldaan moet worden.

De apparatuur die onder de PED valt is in te delen in één of meer risicocategorieën hetgeen bepaalt aan welke conformiteitmodules er voldaan moet worden. Dit bepaalt onder meer het niveau van kwaliteitsboring en de inzet van een Notified Body (NoBo). Wanneer aan al deze eisen is voldaan dient er een CE-markering te worden afgegeven. Want producten die in de Europese Unie worden verkocht en onder bepaalde Europese verordeningen en richtlijnen vallen, dienen wettelijk verplicht voorzien te zijn van een CE-markering.

Vofatec Procesinstallaties heeft veel kennis van EN 13480

Klik hier om meer te lezen over EN 13480.

Werken volgens EN 13445 is geen probleem voor Vofatec Procesinstallaties

Klik hier om meer te lezen over EN 13445.

Industrieweg 19a 5158 NJ Heesbeen
+31 (0)416 66 53 62
maandag t/m vrijdag van 7.00 - 17.30 uur
Copyright 2024 Vofatec Procesinstallaties BV